Naslov:  Ekspert koordinator za optimizaciju i planiranje

Opis: 

O NAMA

Naša kompanija je jedna od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi i jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji. Naš tim ima više od 11000 talentovanih, stručnih i vrednih ljudi, koji su osnovna snaga i pokretač razvoja našeg poslovanja. Mi smo stabilna kompanija koja traje. U isto vreme, verujemo u to da naša budućnost počinje dolaskom svakog novog kolege ili koleginice. Otvoreni smo za inovacije, sveže ideje i energiju koju u naš tim unosi svaki pojedinac i zajedno sa nama nastoji da svakog dana živi naš slogan „Budućnost na delu“.

 

VIŠE INFORMACIJA O POSLU:

  • Izrađuješ višegodišnje biznis planove, kvartalne i mesečne operativne planove rada NIS-a i HIPP-a pomoću PIMS LP modela

  • Analiziraš i evaluiraš različite scenarije integrisanih planova prerade, nabavke i prometa NIS-a i HIPP-a

  • Pratiš ostvarenja operativnih planova, daješ predloge za korektivne akcije i izveštavaš o ekonomskim, tržišnim i tehničkim odstupanjima

  • Izrađuješ tehno-ekonomske analize rada postrojenja NIS-a i HIPP-a uz korišćenje PIMS LP modela u cilju procene uticaja na operativnu bruto maržu i procene isplativosti

  • Učestvuješ u izradi procene isplativosti prerade različitih sirovih nafti, dorade poluprodukata i različitih sirovina za rafinerijsku i petrohemijsku preradu  

 

PROFIL KANDIDATA KOJI TRAŽIMO:

  • Imaš minimum pet godina radnog iskustva u izradi biznis i operativnih planova, proceni poslovanja, analizi rezultata poslovanja i/ili sličnim oblastima iz oblasti tehnoekonomske optimizacije

  • Poseduješ diplomu fakulteta ekonomskog ili tehničkog usmerenja

  • Odlično poznaješ rad u PIMS-u softverskom paketu

  • Radiš u Excel-u na naprednom nivou

  • Organizovana si, analitična i radoznala osoba

 

LOKACIJA: Beograd

VRSTA UGOVORA: na određeno vreme

PROCES SELEKCIJE

Nakon pregledanja svih pristiglih biografija, biće kontaktirani  kandidati koji uđu u uži izbor.

Ulazak u uži izbor podrazumeva bolje upoznavanje sa svakim kandidatom, putem razgovora i dodatnih testova, u  zavisnosti od vrste pozicije za koju konkurišeš. Ponudu za posao dajemo kandidatima koji su pokazali najveću motivaciju i interesovanje, ali i čije iskustvo i veštine najviše odgovaraju radnom mestu za koje su konkurisali. Ukoliko se odlučimo baš za tebe, šaljemo ti povratne informacije, na osnovu čega ulaziš u proces zapošljavanja. Kandidatima koji nisu izabrani nakon završenog procesa, takođe prosleđujemo povratne informacije, najčešće putem e-mail-a.

Ukoliko si na razgovoru ostavio/la odličan utisak, a ipak nisi odmah angažovan/a, nastojaćemo da održimo kontakt sa tobom i pozovemo te čim se pojavi odgovarajuća upražnjena pozicija.

ŠTA DOBIJAŠ KAO ZAPOSLENI NIS-A?

U NIS-u prepoznajemo da različiti lјudi imaju različite potrebe, pa su među pogodnostima za naše zaposlene fleksibilni oblici rada,  kolektivno osiguranje, dobrovolјno penzijsko osiguranje, besplatne sportske aktivnosti i rekreacija, obuke i razvoj zaposlenih, popusti za kupovine u različitim prodajnim objektima. Takođe,  dosledno primenjujemo savremene sisteme nagrađivanja zaposlenih na osnovu individualnog doprinosa. Pored toga, zdravlje zaposlenih i njihovih porodica vidimo kao jedan od prioriteta, te organizujemo redovne lekarske preglede u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Više o našoj ponudi možeš naći na našem sajtu karijere.

Prijavi se do 19.07.2024.

Prijave kandidata će biti razmatrane bez obzira na životnu dob, pol, rasu, pol, seksualnu orijentaciju, poreklo, etničku pripadnost, religiju, invaliditet, bračni status i druge različitosti. 

 

 

Datum:  04.07.2024.
AdCode:  2678
Lokacija: 

Beograd, RS

Odeljenje:  Služba za optimizaciju planiranja
Putovanje:  0 - 10%