Naslov:  Rukovodilac grupe za konsolidaciju plana i finansijsku analizu efikasnosti

Opis: 

O NAMA

NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u jugoistočnoj Evropi.

Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Sedište NIS-a i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji: naftna i gasna nalazišta, Rafinerija nafte Pančevo, skladišta, kao i mreža benzinskih stanica.

Naša kompanija je, takođe, jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, sa timom koji ima više od 11.000 talentovanih, stručnih i vrednih ljudi. Zaposleni su snaga i pokretač razvoja našeg poslovanja, što kontinuirano otvara nove mogućnosti za kandidate, koji žele da postanu deo velikog NIS tima.

PROFIL KANDIDATA KOJI TRAŽIMO:

 • Imaš fakultetsko obrazovanje ekonomskog usmerenja
 • Imaš pet godina relevantnog radnog iskustva
 • Znaš da radiš u MS Office, poseduješ napredno znanje rada u MS Excel-u

VIŠE INFORMACIJA O POSLU:

Organizuješ, kontrolišeš i sprovodiš procese:

 • Formiranja upravljačkog bilansa uspeha u kratkim rokovima, a u skladu sa računovodstvenim standardima, metodologijom i praksom
 • Konsolidacije finansijskih rezultata koristeći metodologiju usklađenosti i eliminacije internih i interkompanijskih odnosa, eliminacije intekompanijske marže, kao i metodologiju direktne i indirektne kapitalizacije troškova
 • Formiranja i brzog upravljanja velikim bazama podataka, prepoznavanja međusobne zavisnosti među podacima, povezivanja i usklađivanja podataka dobijenih iz različitih izvora
 • Kontinuirane optimizacije rada sa bazama podataka prateći aktuelne trendove u radu sa IT alatima (PowerQuery, PowerPivot, VBA i sl.)
 • Obračuna konsolidovanih faktorskih/komparativnih analiza (EBITDA, EBIT, NI, FCF, OCF), a koje se tiču različitih perioda izveštavanja koristeći metodologiju normalizacije uporednih perioda
 • Rada, unosa i usaglašavanja podataka u sistemima SAP i Hyperion planning
 • Izrade cene koštanja i modeliranja prelomne tačke rentabilnosti
 • Podrške biznis jedinicama i ekonomskim timovima

LOKACIJA: Novi Sad

VRSTA UGOVORA: na neodređeno

PROCES SELEKCIJE

Nakon pregledanja svih pristiglih biografija, biće kontaktirani  kandidati koji uđu u uži izbor.

Ulazak u uži izbor podrazumeva bolje upoznavanje sa svakim kandidatom, putem razgovora i dodatnih testova, u  zavisnosti od vrste pozicije za koju konkurišete. Ponudu za posao dajemo kandidatima koji su pokazali najveću motivaciju i interesovanje, ali i čije iskustvo i veštine najviše odgovaraju radnom mestu za koje su konkurisali. Ukoliko se odlučimo baš za vas, šaljemo vam povratne informacije, na osnovu čega ulazite u proces zapošljavanja.

Kandidatima koji nisu izabrani nakon završenog procesa selekcije, takođe prosleđujemo povratne informacije, najčešće putem e-mail-a.

Ukoliko ste na razgovoru ostavili odličan utisak, a ipak niste odmah angažovani, nastojaćemo da održimo kontakt sa vama i pozovemo vas čim se pojavi odgovarajuća upražnjena pozicija.

 

ŠTA DOBIJATE KAO ZAPOSLENI NIS-A?

U NIS-u prepoznajemo da različiti lјudi imaju različite potrebe, sa različitim opcijama koje će vam pomoći da balansirate između zahteva  karijere i privatnog života. Zaposlenje u NIS-u vam omogućava da radite sa odličnim stručnjacima i tako dodatno razvijate svoju ekspertizu. Među pogodnostima su kolektivno osiguranje, dobrovolјno penzijsko osiguranje, fleksibilni oblici rada, besplatne sportske aktivnosti i rekreacija, obuke i razvoj zaposlenih, popusti za kupovine u različitim prodajnim objektima. Takođe, dosledno primenjujemo savremene sisteme nagrađivanja zaposlenih na osnovu individualnog doprinosa. Pored toga, zdravlje zaposlenih i njihovih porodica vidimo kao jedan od prioriteta, te organizujemo redovne lekarske preglede u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Više o našoj ponudi možete pročitati na našem sajtu karijere.

Prijavite se do 7.12.2023.

Prijave kandidata će biti razmatrane bez obzira na životnu dob, pol, rasu, pol, seksualnu orijentaciju, poreklo, etničku pripadnost, religiju, invaliditet, bračni status i druge različitosti. 

Datum:  06.12.2023.
AdCode:  1652
Lokacija: 

Novi Sad, RS

Odeljenje:  Grupa za konsolidaciju plana i analizu e
Putovanje:  0%