Naslov:  Inženjer za elektroposlove

Opis: 

O NAMA

Naša kompanija je jedna od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi i jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji. Naš tim ima više od 11000 talentovanih, stručnih i vrednih ljudi, koji su osnovna snaga i pokretač razvoja našeg poslovanja. Mi smo stabilna kompanija koja traje. U isto vreme, verujemo u to da naša budućnost počinje dolaskom svakog novog kolege ili koleginice. Otvoreni smo za inovacije, sveže ideje i energiju koju u naš tim unosi svaki pojedinac i zajedno sa nama nastoji da svakog dana živi naš slogan „Budućnost na delu“.

 

VIŠE INFORMACIJA O POSLU:

  • Formiraš planove i gantograme radova na održavanju električnih instalacija i uređaja u dogovoru i saglasnosti sa Naručiocem posla i vršiš nadzor nad radovima
  • Pratiš tehnička dostignuća iz oblasti održavanja električnih instalacija i uređaja, proučavaš i predlažeš njihovu primenu
  • Izrađuješ i uvodiš u rad nove tehnološke postupke i ideje
  • Učestvuješ u pripremi, organizaciji poslova održavanja električnih instalacija i uređaja koji se izvršavaju radi interventnog, preventivnog, korektivnog i remontnog održavanja
  • Učestvuješ u planiranje nabavke materijala i usluga potrebnih za održavanje i remont električnih instalacija i uređaja

PROFIL KANDIDATA KOJI TRAŽIMO:

  • Završio/la si elektrotehnički fakultet
  • Poželjno je da imaš iskustva u radovima na održavanju i remontu električnih instalacija i uređaja
  • Govoriš engleski jezik na konverzacijskom nivou
  • Voliš da učiš nove stvari i da se kontinuirano razvijaš

 

LOKACIJA: Zrenjanin

VRSTA UGOVORA: Na određeno vreme

PROCES SELEKCIJE

Nakon pregledanja svih pristiglih biografija, biće kontaktirani  kandidati koji uđu u uži izbor.

Ulazak u uži izbor podrazumeva bolje upoznavanje sa svakim kandidatom, putem razgovora i dodatnih testova, u  zavisnosti od vrste pozicije za koju konkurišeš. Ponudu za posao dajemo kandidatima koji su pokazali najveću motivaciju i interesovanje, ali i čije iskustvo i veštine najviše odgovaraju radnom mestu za koje su konkurisali. Ukoliko se odlučimo baš za tebe, šaljemo ti povratne informacije, na osnovu čega ulaziš u proces zapošljavanja. Kandidatima koji nisu izabrani nakon završenog procesa, takođe prosleđujemo povratne informacije, najčešće putem e-mail-a.

Ukoliko si na razgovoru ostavio/la odličan utisak, a ipak nisi odmah angažovan/a, nastojaćemo da održimo kontakt sa tobom i pozovemo te čim se pojavi odgovarajuća upražnjena pozicija.

ŠTA DOBIJAŠ KAO ZAPOSLENI NIS-A?

U NIS-u prepoznajemo da različiti lјudi imaju različite potrebe, pa su među pogodnostima za naše zaposlene fleksibilni oblici rada,  kolektivno osiguranje, dobrovolјno penzijsko osiguranje, besplatne sportske aktivnosti i rekreacija, obuke i razvoj zaposlenih, popusti za kupovine u različitim prodajnim objektima. Takođe,  dosledno primenjujemo savremene sisteme nagrađivanja zaposlenih na osnovu individualnog doprinosa. Pored toga, zdravlje zaposlenih i njihovih porodica vidimo kao jedan od prioriteta, te organizujemo redovne lekarske preglede u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Više o našoj ponudi možeš naći na našem sajtu karijere.

Prijavi se do 20.07.

Prijave kandidata će biti razmatrane bez obzira na životnu dob, pol, rasu, pol, seksualnu orijentaciju, poreklo, etničku pripadnost, religiju, invaliditet, bračni status i druge različitosti. 

 

Datum:  05.07.2024.
AdCode:  2490
Lokacija: 

Zrenjanin, RS

Odeljenje:  Odeljenje za održavanje proizvodne oprem
Putovanje: