Aktivni konkursi

Rezultati pretrage za "". Stranica 1 od 2, rezultati 1 do 27 od 29
Naslov
Ponovo postavi
Mašinbravar
Vodeći inženjer za demineralizaciju vode i obradu kondenzata
Ekspert koordinator za analizu marže
Pomoćni radnik
Specijalista za monitoring rada inteligentnih stanica upravljanja
Glavni specijalista za seizmogeološku interpretaciju podataka
Menadžer za sajber bezbednost
Kasir
Odgovorni projektant za mašinske poslove
Koordinator za podršku poslovima Aeroservisa
Glavni specijalista za petrofiziku
Koordinator za održavanje mašinske opreme i sistema na skladištima ND i TNG
Senior specijalista za IT servise
Ekspert koordinator za kontrolu i konsolidaciju izveštavanja
Mehaničar na bušaćem postrojenju
Elektroinstrumentalac I
Prijava za bazu kandidata
Specijalista za upravljačko izveštavanje
Specijalista za realizaciju projekata kapitalne izgradnje
Kontrolor ispravnosti
Rukovalac EK aparature
Menadžer za upravljanje i razvoj operativnih sistema
Električar 3
Koordinator za konsolidaciju plana i finansijsku analizu efikasnosti
Ekspert za korporativnu kontrolu zavisnih društava
Pomoćni radnik
Koordinator za HSE