Aktivni konkursi

Rezultati pretrage za "". Stranica 1 od 2, rezultati 1 do 27 od 29
Naslov Sort descending
Ponovo postavi
Vodeći inženjer za demineralizaciju vode i obradu kondenzata
Specijalista za upravljačko izveštavanje
Specijalista za realizaciju projekata kapitalne izgradnje
Specijalista za monitoring rada inteligentnih stanica upravljanja
Senior specijalista za IT servise
Rukovodilac grupe za konsolidaciju plana i finansijsku analizu efikasnosti
Rukovalac EK aparature
Prijava za bazu kandidata
Pomoćni radnik
Pomoćni radnik
Odgovorni projektant za mašinske poslove
Menadžer za upravljanje i razvoj operativnih sistema
Menadžer za sajber bezbednost
Mehaničar na bušaćem postrojenju
Mašinbravar
Koordinator za podršku poslovima Aeroservisa
Koordinator za održavanje mašinske opreme i sistema na skladištima ND i TNG
Koordinator za konsolidaciju plana i finansijsku analizu efikasnosti
Koordinator za HSE
Kontrolor ispravnosti
Kasir
Glavni specijalista za seizmogeološku interpretaciju podataka
Glavni specijalista za petrofiziku
Elektroinstrumentalac I
Električar 3
Ekspert za korporativnu kontrolu zavisnih društava
Ekspert koordinator za kontrolu i konsolidaciju izveštavanja